Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Пряко договаряне с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана 03.10.2018 241,5 KB
Доклад на комисия 30.11.2018 57,5 KB
Протокол на комисия 30.11.2018 57 KB
Решение за класиране 30.11.2018 101 KB

Краен срок за подаване на оферта: 15.10.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 15.10.2018 16:00